Koncern

Habiteks koncernchef slutar

Styrelsen i Habitek-bolagen och Charlotte Burmester har enats om att gå skilda vägar.

”Det är flera omständigheter som lett fram till denna förändring. Utvecklingen i koncernen har tyvärr inte motsvarat våra förväntningar. Jag vill tacka Charlotte Burmester för arbetet sedan 2018”. Säger styrelsens ordförande Anders Sandelius.

Rekrytering av ny koncern-VD kommer att påbörjas omgående. Under tiden kommer Anders Sandelius att vara tillförordnad VD i Habitek-bolagen.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Ledmyr, koncern HR chef eller Anders Sandelius, Styrelsens ordförande