bf9k povel bkma
Läs mer

Byggentreprenad

Preliminär tilldelning – Ombyggnation av Skanskvarnsskolans Hus B-E

Idag firar vi på Habitek! Vi har erhållit preliminär tilldelning från Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) på en om- och tillbyggnad av Skanskvarnsskolan i Årsta. Vi tackar för förtroendet.
Skanskvarsskolan ska nämligen byggas om och byggas till för att klara av kraven som ställs på skollokaler idag och för att kunna inhysa fler elever. Att få ge byggnader med så viktiga funktioner ett nytt liv, det är något vi verkligen brinner för. Vi fixar det!

För mer information vänligen kontakta:
Jesper Dahlberg, ansvarig Arbetschef
070-508 20 12
jesper.dahlberg@habitek.se

Tilldelningsbeslut kan överklagas. Avtalsspärren gäller till och med 2022-02-25 och kontrakt tecknas tidigast 2022-02-26.

Läs mer:

SISABs projektsida