Läs mer

Hållbarhet och kvalitet ingår alltid

Vårt uppdrag är att göra kunden nöjd och glad. Därför är vårt fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) extremt viktigt. Vi har identifierat fyra mätbara områden där vi hela tiden vill framåt:

1. Våra kunder ska bli allt nöjdare
2. Vi ska bli effektivare och söka innovativa lösningar
3. Vi ska minimera vår miljöpåverkan
4. Habitek ska ha branschens bästa och friskaste medarbetare

Idag finns en rad regler och lagar kring hållbarhet som måste följas samtidigt som kunderna allt oftare efterfrågar hållbara lösningar. Det gillar vi och planerar inköp, produktioner, transporter och lagring i syfte att minska vårt ekologiska avtryck.

Att göra det bästa för kunderna och Habitek är A och O för oss, men vi vill också göra gott bortom vår kärnverksamhet. Därför har vi initierat en rad CSR-insatser som ger människor över hela världen hållbara lösningar på problem och utmaningar de möter i sin vardag.

Kvalitet

Att öka vår kvalitet handlar mycket om kommunikation med kunder. Vi stämmer av, justerar vid behov och skapar samsyn. Dessutom byter vi erfarenheter och idéer internt för att öka delaktigheten. Det ökar motivationen, ansvarstagandet och ytterst kvaliteten i vårt utförande.

Miljö

Utöver att vi uppfyller samhällets och beställarnas krav jobbar vi ständigt med frågan och ökar kraven på oss själva. Vår kalkyl- och inköpsavdelning står i centrum, framförallt när det gäller att planera våra transporter. Vi har för övrigt sänkt CO2-utsläppen från våra tjänstefordon med 47% de senaste åren. Och mer är på väg.

Arbetsmiljö

Vi ser det som givet att våra medarbetare går till en arbetsplats där trivsel, hälsa, friskvård och säkerhet står i centrum. Vårt mål, som vi ständigt följer upp och jobbar mot, är noll olycksrelaterade frånvarodagar. Som ett led i det här arbetet genomför vi åter­kommande medarbetar­undersökningar samt uppmuntrar till utbildning, utveckling och eget ansvar.

Hållbarhet

Idag pekar mycket på att grön tillväxt (ekonomisk hållbarhet) förbättrar människans möjligheter att leva (social hållbarhet) samtidigt som de eko­logiska belastningarna minskar (ekologisk hållbarhet). Det vill vi bidra till genom att minska vårt ekologiska avtryck samtidigt som vi gör lönsamma affärer och skapar miljöer där människor mår bra.

CSR

Fördelen med att vara lönsam är möjligheten att dela med sig. Det gör vi genom att stötta initiativ som hjälper och stöttar människor att få en bra start i livet.

THE STEP boende och utbildning för utsatta flickor i Nepal, stöttat sedan starten.