Byggentreprenad

Vi bygger möjligheter och tar bort problem

Högsta kvalitet till rätt pris och att bygget står klart i tid. Det sammanfattar vad våra kunder kräver och förtjänar. Det är också vad vi levererar, vilket gör att vi bygger varaktiga och lönsamma relationer.

Inget uppdrag är det andra likt, även om vi främst jobbar med stomkompletteringar, hyresgästanpassningar och ROT. Vi fixar allt från yttertak till invändiga detaljer, nya planlösningar, ytskikt, installationer och egentligen allt däremellan. Kunderna kan vara privata eller offentliga. Vi bygger och utvecklar skolor, sjukhus, kontor och bostäder. Entreprenaden kan vara delad eller så är vi general- eller totalentreprenör.

I alla projekt har kunden mål, krav och utmaningar. Dessutom är projekten ofta komplexa och långvariga. Genom att vi har egna tjänstemän på plats undviks missförstånd och problem så att uppdragen levereras enligt plan och till rätt kvalitet.

För oss är vardagen mycket mer än bygg­element, ritningar och hammarslag. Den handlar om att agera lyhört och lustfyllt för att skapa ömsesidig nytta. Vi bygger inte bara fastigheter – vi bygger och utvecklar även värden, möjligheter och långsiktiga relationer.

Låt oss lösa dina byggutmaningar.
Kontakta oss idag

Aktuella uppdrag inom byggentreprenad

Läs mer om vårt övriga tjänsteutbud

Utemiljö

Vi sköter om utemiljön på bästa sätt – året runt