Utemiljö

Vi sköter om utemiljön på bästa sätt – året runt

Skötsel och anläggning av utemiljöer, källsortering samt vinterunderhåll är vår specialitet. Det handlar om att uppfylla kundens önskemål, men också om att erbjuda helhetslösningar som skapar varaktiga värden i trygga och vackra miljöer.

Med vår breda kompetens inom markanläggning skapar vi funktionella och trivsamma lösningar. Dessutom planerar och planterar vi innergårdar och trädgårdar samt står för skötsel av hela utemiljöer så att de blir vackra och trygga. Vårt erbjudande inom källsortering bidrar till en fräschare och bättre miljö i och kring husen och vi utför snabba och välplanerade insatser inom snöröjning och halkbekämpning när vintern kommer.

Vi ser helt enkelt till att våra kunders utemiljöer är de bästa möjliga – året runt. Det sättet att tänka och agera är vårt väsen. Kanske söker kunden bara någon för ett begränsat uppdrag. Vi är jättebra på att hantera det, men tänker alltid lite längre och erbjuder lite mer.

Låt oss fixa din utemiljö.
Kontakta oss idag

Mer om våra tjänster inom utemiljö

Trädgårdsskötsel

Vi står för skötsel och tillsyn samt ger förslag på hur hela utemiljön, inklusive trädgårdar och innergårdar, kan utvecklas. Självklart tänker vi grönt på alla sätt och vis. Bland tjänsterna märks gräsklippning, årstidsplant­eringar, rensning av ogräs, klippning av buskar och häckar samt trädvård.

Markanläggning

I korthet hjälper vi till med allt inom markanläggning. Utifrån kundens önskemål planerar, projekterar och anlägger vi trädgårdar och utemiljöer, hårdgjorda ytor och lekplatser samt dränering, avlopp, asfaltering, schaktning, sten- och plattläggning och grunder.

Vinterunderhåll

Vi gör allt för att folk ska njuta av vintern genom att förhindra halk­olyckor och säkra framkom­ligheten. Tjänsterna omfattar snöröjning, halk­bekämpning och jourtjänster. Dessutom tillhandahåller vi sandlådor och tar undan sanden när vintern smält bort.

Källsortering

Vi bygger och underhåller miljörum samt installerar nödvändig utrustning. Dessutom underlättar vi sorteringen för användarna och jobbar aktivt för att maximera återvinningen, vilket är bra för miljön och sänker kundens kostnader.

Läs mer om vårt övriga tjänsteutbud