Om oss

Välkommen till Habitek

I vardagen präglas vi av värdeorden hjärta, ansvar och respekt, vilka bygger, förvaltar, förädlar och ser till att vi verkligen lever i enlighet med vår kultur (som ständigt utvecklas, för övrigt).

Enkelt uttryckt bygger och sköter vi om fastig­heter så att människor kan leva, verka och bo bättre – idag och i framtiden. Vi är en varm och vass aktör inom bygg, utemiljö och teknisk fastighetsförvaltning som löser kunders utmaningar och gör deras liv enklare. Nyckeln till det är att vi förstår deras förutsättningar, budgetar och verksamheter. På så vis vinner vi deras förtroende och växer, både som företag och människor.

Vi kan vår sak och håller vad vi lovar. Dessutom bygger vi relationer genom att alltid förmedla känslan: Vi fixar det. Inte bara för att vi kan, utan för att vi vill.

Från fyra bolag till en lönsam familj

Varumärket Habitek såg dagens ljus i början av 2019. I det ryms fyra väletablerade bolag; Lindqvist Bygg, MFS Fastighetsservice, Nicator samt Idrotts- & Trädgårdsanläggningar.

När vi uppdaterar den här sidan i framtiden kommer den att berätta hur vårt vägval 2019 fick upp marknadens ögon för oss, att Habitek blivit en större aktör och hur vi gemensamt fortsätter att skapa en stark och lönsam tillväxt med bibehållen vi-känsla.

Vägen mot en lönsam miljard

Vårt mål är tydligt. Vi ska omsätta en miljard – och den ska vara lönsam. För att nå dit tänker vi fortsätta agera långsiktigt och fatta kalkylerade, väl avvägda beslut. Dessutom kommer vi att investera än mer i våra medarbetares väl och ve – utan dem finns inte Habitek.

Några roliga ­siffror om oss

‍240 000

Så många kilo halkstopp lägger vi ut varje gång vi halkbekämpar.

‍1504

Antalet jourärenden vi fixade galant 2018.

‍165 000 000

Vårt högsta ordervärde (hittills) är för att bygga om Enskedefältets skola.

‍+1800

Det har blivit några entreprenader genom åren.

‍3 530 500

Så många skruvar (ingen är lös) satte vi på NKS.

‍4000

Så många perenner, buskar och träd planterar vi i ett nytt projekt under 2019.