Integritetspolicy

Information till kund- och leverantörs- samt övriga intressentkontakter

Behandlingen av personuppgifter

Habitek värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

Habitek Byggentreprenad AB med organisationsnummer 556186-8760, Habitek Förvaltning AB med organisationsnummer 556538-3964 och Habitek Utemiljö AB med organisationsnummer 556538-0052 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

 

När sker behandling av personuppgifter?

Habitek behandlar dina personuppgifter:

  •  för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
  •  när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  •  när du lämnar garantianmälan till oss
  •  när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster, nyhetsbrev m.m.
  •  när du söker kontakt med oss i övrigt
  •  när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför
  •  när du är kund eller leverantör till oss

Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ibland person-nummer. I vissa tjänster samlar vi även in dina önskemål, om du väljer att lämna sådana. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs.

Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, samt för att hålla dig informerad kring våra eller väl utvalda samarbetspartners erbjudanden. Om du angivit intressen kommer dessa att användas för att välja ut de erbjudanden som är relevanta för dig.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

De olika bolagen inom koncernen Habitek lämnar ut Kontaktuppgifter* till moderbolaget och övriga dotterbolag till moderbolaget eller andra noggrant utvalda samarbetspartners som hjälper oss leverera de åtaganden vi har gentemot dig.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Habitek har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Tänk på att bara lämna ut personuppgifter till bolag du känner till och för tydliga ändamål.

Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt gdpr@habitek.se

En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att begära registerutdrag behöver vi din skriftliga begäran. Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till vår adress:

Habitek, Personuppgiftsombud, Box 1203, 131 27 Nacka Strand

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta våra personuppgiftsombud per e-post gdpr@habitek.se eller till vår postadress:

Habitek, Personuppgiftsombud, Box 1203, 131 27 Nacka Strand