Utemiljö – Vinterunderhåll

Som avtalskund hos oss är det lättare att njuta av vintern. Kontakta vår jour vid akuta frågor under perioden 1 november till 15 april för anpassade avtal och 15 november till 31 mars för ordinarie avtal.

Vinterjour

Kontakta jouren om vi av någon anledning inte har dykt upp inom de avtalstider vi har.
Rikttider för vinterunderhåll röjning/sandning:

  • För dig som har avtal inom kategorin Industrier, Centrum och offentligmiljöer, så utförs röjning/sandning i första hand före ordinarie arbetstid och bör i sin helhet vara färdigställt senast klockan 06.30.
  • För dig som har avtal inom kategorin Bostäder, Övriga dagobjekt så utförs arbetet i första hand under ordinarie arbetstid och bör i sin helhet vara färdigställt senast klockan 16.30.

Kontakta oss via mejl på vinter@habitek.se och ange vem du är som beställare, adress, vad ärendet gäller och ditt telefonnummer. Om du inte har tillgång till mejl och ärendet är akut, kan du också ringa vårt journummer 070-990 09 20. Men allra bäst hjälper vi dig via vår mejl.