Byggentreprenad, Koncern

Anders Arfvén ny VD på Habitek Byggentreprenad AB

Styrelsen i Habitek-koncernen har utsett Anders Arfvén som ny VD för Habitek Byggentreprenad AB. Anders tillträder som VD senast under oktober 2022.

Anders kommer närmast från en tjänst som VD på Serneke Sverige. Dessförinnan har Anders haft olika roller inom bland annat Veidekke och Peab. Anders är en välkänd person i byggbranschen med stort engagemang i bland annat Stockholms Byggmästareförening såsom ordförande.

”Vi är oerhört glada över att Anders Arfvén accepterat rollen som VD för Habitek Byggentreprenad. Med sitt starka fokus på kunder, personal och ekonomi är Anders rätt person att ta sig an uppgiften att utveckla och växa Byggentreprenad vidare. Förbättra, Förädla och Förfina sammanfattar uppdraget väl”, säger Anders Sandelius, ägare och styrelseordförande i Habitek-koncernen.

”Jag har lång erfarenhet och trivs fantastiskt bra i byggbranschen. Jag arbetar utifrån ett rakt och enkelt ledarskap med värdeord såsom Jordnära, Handslag, Empati & Engagemang, vilket harmonierar väl med Habiteks, Hjärta, Ansvar och Respekt. Att vi, som världen ser ut just nu, ger ordspråket ”Laga efter läge” klart tydlig innebörd. Jag ser väldigt mycket fram emot att tillträda som ny VD för Habitek Byggentreprenad och att tillsammans med medskapare, ägare & styrelse vidareutveckla bolaget”, säger Anders Arfvén.

Anders Sandelius t.v. Anders Arfvén t.h.

För mer information, vänligen se: www.habitek.se eller kontakta:

Anders Sandelius, ägare och styrelseordförande, 070-669 50 55, anders.sandelius@habitek.se

Anders Arfvén, tillträdande VD Habitek Byggentreprenad AB, 073-355 99 32

Habitek är en varm och lönsam aktör inom bygg, utemiljö, maskin och teknisk fastighetsförvaltning. Koncernen, består av fyra verksamhetsområden, verkar i Stockholmsområdet och har ett tydligt syfte: att människor ska kunna leva, bo och verka bättre – idag och i framtiden. Habitek har funnits i 27 år, koncernen omsätter cirka 500 mkr (2021) och har runt 100 anställda, eller medskapare som vi säger. Hälften av våra medskapare är tjänstemän. Kontoret ligger i NACKA STRAND. Koncernen är i en god form. Delar av överskottet går till samhällsnytta, verklig nytta till de som behöver det på riktigt, det är vi stolta över. Hållbarhet ligger oss varm om hjärtat och vi arbetar aktivt med att minska vårt avtryck. Koncernen står inför nästa steg i utvecklingen där koncernens omsättning skall fördubblas och med fortsatt god lönsamhet passera 1 miljard inom 5–6 år.