Koncern, Teknisk förvaltning

Cecilia Stangmo Blomqvist ny VD på Habitek Förvaltning AB

Styrelsen i Habitek-koncernen AB har utsett Cecilia Stangmo Blomqvist som ny VD för Habitek Förvaltning AB.

Cecilia kommer närmast från en tjänst som affärschef på Habitek Förvaltning AB med en aktiv roll i koncernledningen. I sitt uppdrag på Habitek Förvaltning har Cecilia arbetat med att bygga upp bolaget samt affärs- och strategiutveckling. Dessförinnan har Cecilia haft olika roller såväl utanför som i fastighetsbranschen.

”Vi är oerhört glada över att Cecilia Stangmo Blomqvist accepterat rollen som VD för Habitek Förvaltning. Med sitt starka fokus på affärsfrågor är Cecilia rätt person att ta sig an uppgiften att utveckla och växa Förvaltning vidare”, säger Anders Sandelius, ägare och styrelseordförande i Habitek-koncernen.

”Med en kundbas av både kommersiella fastighetsägare och privata bostadsrättsföreningar, ett intressant erbjudande och starka och långsiktiga ägare, är Förvaltning väl rustat för framtiden. Jag ser väldigt mycket fram emot att tillträda som ny VD för Habitek Förvaltning och att tillsammans med mina kollegor vidareutveckla bolaget”, säger Cecilia Stangmo Blomqvist.

Cecilia tillträder som VD för Förvaltning den 1 januari 2022.

Habitek Förvaltning AB ingår i Habitek-koncernen med moderbolaget Aktiebolaget POM Sandelius som grundades 1989. Habitek Förvaltning AB är verksamt inom teknisk fastighetsförvaltning. Verksamheten bedrivs i Stockholmsområdet.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Sandelius, ägare och styrelseordförande, 070-669 50 55, anders.sandelius@habitek.se

 

Cecilia Stangmo Blomqvist,

tillträdande VD Habitek Förvaltning AB, 070-282 26 55, cecilia.stangmo@habitek.se