Läs mer

Byggentreprenad

Enskedefältets skola – Invigning

Enskedefältets skola har många års undervisning i bagaget. Men tidens tand och tusentals nyfikna barn gör sitt på en byggnad. Det blev därför till slut ett måste att renovera.

Byggprojektet startade 2018 och färdigställdes 2020, men invigningen sköts upp till i år på grund av den rådande pandemin. Så för ett par veckor sedan, under en varm sensommardag, var det äntligen dags för bandklippning.

Ackompanjerat av musik och tal firades det att renoveringen var över. En renovering som har lyft skolan till modern standard gällande såväl tillgänglighet som innemiljö. Men likt ett av våra paradprojekt, Östermalmshallen, så krävde även denna byggnad en varsam hand. Den kulturminnesmärkta fasaden har nämligen putsats i byggnades ursprungskulör. Ett bevarandearbete som kräver god planering och efterforskning innan arbetet påbörjas.

Vidare har skolan bland annat fått nya fönster, fettavskiljare, ventilationsssytem och tak. En tämligen omfattande renovering som med andra ord som berört allt. Hela vägen från grunden till taknock. Vi har med denna generalentreprenad fått möjligheten att arbeta med ännu en kulturbyggnad, likt tidigare nämnda Östermalmshallen. Bägge har ställt olika krav, men känslan är likvärdig. Att få ge en byggnad med historia nytt liv och en möjlighet att få nyttjas och beskådas av nya generationer. Vi tackar stort för förtroendet.

Fler nyheter