Drakskeppsskolan
Läs mer

Byggentreprenad

Habitek bygger om och till Drakskeppsskolan

På Drakskeppsskolan har Habitek, som är anlitat av Täby Kommun, fått i uppdrag att bygga en ny matsalsbyggnad, ett externt fläktrum och genomföra upprustning av den intilliggande skolgården.

Den nya matsalen kommer att omfatta en yta på 310 kvadratmeter och inkludera ett nytt storkök för skolans behov. Parallellt med detta kommer en ny fläktrumsbyggnad att uppföras på en yta av 70 kvadratmeter, och det planeras att nya kanaler från fläktrummet ska dras längs befintligt byggnads tak och fasad.

Inuti den befintliga skolbyggnaden kommer den nuvarande ventilationen att rivas och ersättas med nya kanaler och don för att förbättra luftkvaliteten och ventilationssystemet.

Upprustningen av skolgården i anslutning till den nya matsalen kommer att inkludera områden för rekreation och lek. Dessutom planeras anpassningar av delar av Per Sundbergsväg för att förbättra trafiksituationen och öka säkerheten kring skolan.

Hela projektet genomförs som en totalentreprenad, och för närvarande pågår projekteringen intensivt. Produktionsstart förväntas ske i mars 2024, och målet är att färdigställa och överlämna projektet i juni 2025. Denna omfattande satsning syftar till att förbättra skolmiljön och öka funktionaliteten i infrastrukturen kring Drakskeppsskolan.

Arbetschef:

Waldemar Chatys

Platschef:

Daniel Lindblad

Läs mer om Drakskeppsskolan