Läs mer

Koncern, Maskin

Vi har lanserat vår egen maskindepå

Habitek Maskin

Habitek Maskins syfte är att långsiktigt stärka fokus på lönsamma affärer. Vår koncernstrategi handlar om att skapa en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld. Då krävs förflyttningar och anpassningar av Habiteks struktur och erbjudande. Maskin ska främja affärerna, utveckla och bidra till lönsamhet och tillväxt. Utöver det ska Maskin vara en del i att göra Habitek mer synliga i projekten och stärka vårt varumärke, vår identitet. Öka kännedomen om Habitek helt enkelt.

Vi ska erbjuda Habitek-koncernens bolag en hållbar vardag med skräddarsydda lösningar, moderna och effektiva maskiner med god kvalitet som är anpassade för respektive projekt och verksamhet i en digitaliserad miljö – allt för att få ett så bekymmersfritt och smidigt projekt som möjligt.

Vi fixar det, inte bara för att vi kan, utan för att vi vill!