Koncern, Teknisk förvaltning

Olle Cyrén ny VD på Habitek Förvaltning AB

Styrelsen i Habitek-koncernen har utsett Olle Cyrén som ny VD för Habitek Förvaltning AB. Olle tillträdde som VD den 1:a juni 2023.

Olle kommer närmast från en tjänst som VD på Helm Project Management AB. Dessförinnan har Olle haft olika roller inom bland annat Hifab och Stockholm stad.

”Vi är oerhört glada över att Olle Cyrén accepterat rollen som VD för Habitek Förvaltning. Med sitt starka fokus på att utveckla personal, sitt stora kontaktnät och att utveckla affären är Olle rätt person att ta sig an uppgiften att utveckla och växa Förvaltning vidare. Förbättra, Förädla och Förfina sammanfattar uppdraget väl”, säger Anders Sandelius, ägare och styrelseordförande i Habitek-koncernen.

”Jag har verkat inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 1984 där jag började som stensättare i Gamla Stan. Sedan dess har jag utbildat mig till civilingenjör på KTH. Under tiden på NCC fick jag mångårig erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten och tjänstgjorde även utomlands i Moskva under 1989–1990. Sedan 2003 har jag jobbat i ledande ställningar som bl. a byggnadschef för Hammarby Sjöstad och avdelningschef för Stora Projekt åt Stockholm stad. På Hifab hade jag tjänsten som Marknadsområdeschef Norden och sedan 2015 och fram tills nyligen var jag VD på Helm Project Management AB.”

”Som ny VD för Habitek Förvaltning AB ser jag fram emot att få ta med personalen och företaget in en framtid av ökad tillväxt och god lönsamhet samt att tillsammans med medskapare, ägare & styrelse skapa förutsättningar för en större samverkan mellan bolagen i koncernen”, säger Olle Cyrén.

Anders Sandelius t.v. Olle Cyrén t.h.

För mer information, vänligen se: www.habitek.se eller kontakta:

Olle Cyrén VD Habitek Förvaltning AB, 070-799 41 70, olle.cyren@habitek.se

Anders Sandelius, ägare, koncern VD och styrelseordförande, 070-669 50 55, anders.sandelius@habitek.se

Habitek är en varm och lönsam aktör inom bygg, utemiljö, maskin och teknisk fastighetsförvaltning samt fastighet. Koncernen, består av fem verksamhetsområden, verkar i Stockholm och Uppsalaområdet och har ett tydligt syfte: att människor ska kunna leva, bo och verka bättre – idag och i framtiden. Koncernen har funnits sedan 1990-talet, koncernen omsätter cirka 4–500 mkr årligen och har runt 100 anställda, eller medskapare som vi säger. Hälften av våra medskapare är tjänstemän. Huvudkontoret ligger i NACKA STRAND, men kontorsetableringar finnes även i Orminge, Älta, Solna och i Uppsala. Koncernen är i en god form. Delar av överskottet går till samhällsnytta, verklig nytta till de som behöver det på riktigt, det är vi stolta över. Hållbarhet ligger oss varm om hjärtat och vi arbetar aktivt med att minska vårt avtryck. Koncernen står inför nästa steg i utvecklingen där koncernens omsättning skall fördubblas och med fortsatt god lönsamhet passera 1 miljard inom 5–6 år.