Läs mer

Byggentreprenad, Koncern

Pressmeddelande: Färdigställande av Boo Folkets Hus och förvärv av fastigheten

Boo Folkets Hus är klart!

Snart är det två år sedan Boo Folkets Hus brann ned till grunden som följd av en grovt anlagd
mordbrand. Nu står äntligen det nya kulturhuset färdigt, berett att ta emot alla sina gäster och
besökare.

”- Två år av pandemi, krig och nu senast en kraftig inflation, har inte gjort det lätt, men med hjälp av
kärleksfulla medborgare, stöd från Nacka kommun och inte minst ett tätt samarbete mellan Boo
Folkets Hus och byggentreprenören Habitek Byggentreprenad AB är vi nu äntligen i mål!”, säger
Johan Rådmark, Folkans verksamhetschef.

Det Nackabaserade byggföretaget Habitek Byggentreprenad AB har arbetat intensivt för att
färdigställa Boo Folkets Hus så snabbt det varit möjligt, trots alla försvårande omständigheter i
omvärlden, inte minst de kraftigt ökade priserna, långa leveranstider och tillgången på byggmaterial
under byggtiden.

”- För oss är uppförandet av Boo Folkets Hus ett prestigeprojekt!”, säger Anders Sandelius, Vd i
Habitek Byggentreprenad AB, och fortsätter, ”- Av allt det som nu byggs och utvecklas i Orminge,
menar jag och mina medarbetare att Boo Folkets Hus är det viktigaste projektet. Barnen,
ungdomarna, våra seniorer och alla andra Boo-bor förtjänar en välkomnande, trygg och väldigt fin
mötesplats. Det har vi bidragit till och det är vi väldigt stolta över! Nu fortsätter samarbetet!”,
avslutar Anders Sandelius.

För att hitta en lösning på de kostnadsökningar som bygget drabbats av på grund av pandemin och
kriget, övertar nu Habitek-koncernen fastigheten från Folkets Hus-föreningen. Boo Folkets Hus blir
hyresgäst, och kan köpa tillbaka fastigheten så snart man har möjlighet.

”- Det här blir riktigt bra”, säger Johan Rådmark. ”- Nu kan vi lägga all vår energi på att driva och
utveckla verksamheten i huset!”

Fakta: I Boo Folkets Hus finns fritidsgård för tonåringar, fritidsklubb för mellanstadiebarn,
Kulturskolan Nacka Dans & Teater med kurser i dans, teater och Bild & Form, en omfattande
seniorverksamhet i samarbete med PRO, SPF och SeniorNet, musikundervisning i regi av
musikskolorna Musikania, ÖEM och Nacka musikskola, café, festvåning, och mycket, mycket mer…

Se www.boofolketshus.se för mer information.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Rådmark, Verksamhetschef i Boo Folkets Hus
0709-99 90 66, johan.radmark@boofolketshus.se

Anders Sandelius, Vd & ägare Habitek Byggentreprenad AB
070-669 50 55, anders.sandelius@habitek.se