Läs mer

Koncern

Webbappen som förmedlar kunskap

I slutet av 2019 arrangerades en internutbildning om fjärrvärme för Habiteks fastighetsskötare. Utbildningen hölls av Andreas Fridh, VVS-montör på Habiteks tekniska fastighetsförvaltning och den hölls i två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den handlade om hur han och hans kollegor på bästa sätt kan ta tillvara på den information som alla instrument i undercentralen presenterar. Den handlade också om vad som är viktigt att tänka på för att säkerställa funktionen, energiekonomin och fastighetens säkerhet vid eventuella fel.

Lathund blev app
Det blev väldigt mycket information som förmedlades under kursen och det kom därför ett önskemål om att en form av lathund kunde vara lämplig att ta fram. Andreas berättar att han trodde att en traditionell lathund i pappersform skulle kunna tappas bort, gå sönder eller inte kunna rymma viktiga punkter. ”Den skulle inte kunna omfatta all den information som är lämplig att ha tillgänglig på fältet”, slår han fast. Han menar att det behövdes något ständigt närvarande och mer flexibelt än ett inplastat papper. Därför tog Andreas beslutet att använda sig utav ett av sina intressen, nämligen webbutveckling, för att skapa en app som innefattar den information som han gick igenom under sin internutbildning med sina kollegor. Möjligheterna med appen visade sig vara större än att rymma enbart en lathund.

Väldigt användarvänlig
Andreas berättar att DriftInfo (som appen heter) är en så kallad progressiv webbapp och det innebär att det är en slags hybrid mellan en webbplats och en konventionell app. Det presenterar nya möjligheter så som offlinestöd, pushnotiser, korta laddtider och en förbättrad användarvänlighet kontra en konventionell hemsida. ”Detta är framtiden och det har redan anammats av stora bolag så som Uber, Twitter och Starbucks. Ytterligare en fördel är att användaren helt slipper uppdatera appen”, beskriver Andreas. Alla uppdateringar sker nämligen kontinuerligt efter att den har installerats på en telefon. Detta gör Driftinfo väldigt enkel att använda för alla.

”Appen innehåller idag bland annat fakta om fjärrvärme, en komponentöversikt, och uträkningsverktyg för anläggningens effektivitet. Med hjälp av appen och fler internutbildningar så hoppas jag kunna bidra till en ökad kunskap hos mina kollegor i fält. Jag har precis uppdaterat appen med information om bland annat ventilation. Senare kommer jag även lägga till information om bland annat el, fastighetsjuridik och bygg”, avslutar Andreas Fridh.