Läs mer

Byggentreprenad

En tillfällig (men hållbar) saluhall på Östermalm

När Östermalms saluhall skulle renoveras bidrog vi till att en tillfällig dito tog plats på Östermalms Torg. Vi stod för invändig byggentreprenad, invändiga och utvändiga stommar samt fasad och yttertak. En viktig detalj var att stommen bestod av prefabricerade moduler. Det snabbade på såväl montering som demontering och materialet kunde även återanvändas. Lägg till att trä var huvudmaterialet, så framträder en bild av en tillfällig, men hållbar, saluhall.

En stor utmaning var att torget var fyllt av människor. Det ställde stora krav på försiktighet i ett arbete som också präglades av en omfattande logistik och många och tunga lyft. Resultatet? Jo, försäljningen ökade jämfört med i den gamla saluhallen och saluhallen nominerades till en rad priser (och vann flera av dessa).

Snabbfakta om projektet

Projektnamn

Östermalms tillfälliga saluhall

Typ av uppdrag

Stomkomplettering samt invändig och utvändig stomme

Entreprenadform

Delad entreprenad

Tidsåtgång

7 månader

Plats (var sker projektet)

Östermalms Torg, Stockholm

Partners

Stockholms stad/Projektbyrån

Arkitekt

Tengbomgruppen AB

Uppdragsgivare

Stockholms Stad

Byggår

2015

Bruttoarea (kvm)

2500 kvm