Läs mer

Byggentreprenad

Vi fixade 500 ton strålskydd till Akademiska sjukhuset

Här uppförde vi lätta innerväggar samt strålskyddsväggar i en miljö med strikta krav kring ljud och brand. Att många utrymmen handlade om strålskydd innebar extrema noggrannhetskrav. Här kom vår erfarenhet från Nya Karolinska väl till pass, genom att vi, utöver monteringen av 500 ton blyprodukter, också kunde bistå med projekteringen av strålskyddet.

En ytterligare utmaning var att det var ett installationstätt projekt. Nyckeln till framgång var att vi kontrollerade såväl vårt eget arbete som övriga entreprenörers. Dessutom hanterade vi utmaningar i form av stora materialflöden samt samordning av upp till 80 montörer. Rent praktiskt löste vi dessa med att materialet lyftes in under kvällar och nätter, samt att våra arbetsledare höll dagliga planeringsmöten.

Snabbfakta om projektet

Typ av uppdrag

Stomkomplettering

Entreprenadform

Generalentreprenad

Tidsåtgång

18 månader

Plats (var sker projektet)

Uppsala

Uppdragsgivare

Skanska

Byggår

2016-2018

Bruttoarea (kvm)

Cirka 50 000