Läs mer

Byggentreprenad

Från saluhall till padelhall. Ett av Sveriges största återbruksprojekt.

Den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg har efter sin flytt från Stockholm nu öppnat upp för padelsugna besökare i Mölnlycke. En resa i återbrukets tecken som gjorts möjlig genom noggrann planering och en vision om ett hållbart byggande. Habitek har på uppdrag av Wallenstam demonterat, transporterat och byggt upp den tidigare tillfälliga saluhallen, och gett den ett nytt liv i andra änden av Sverige. Ett för oss betydande uppdrag i och med vår tidigare delaktighet i Östermalmsprojekten. För vi var nämligen med och reste hallen redan under 2015.

 

 

Ett av Sveriges största återbruksprojekt

2015 fick vi förtroendet av Stockholms Stad att vara med och bygga den tillfälliga saluhallen på Östermalmstorg. Ansvaret innebar att stå för byggentreprenaden, invändiga och utvändiga stommar, salustånd samt fasad och yttertak.

Den då tillfälliga saluhallen som vi uppförde på Östermalmstorg ritades av Tengbom. En byggnad som kom att bli prisad och omtyckt. Den kombinerade ett sunt hållbarhetstänk, men även en tydlig tanke om återbruk. Resultatet blev en byggnad som har gått att demontera, märka upp, transportera och återbygga. Men ett projekt likt detta är inte gjort i en handvändning. Häng med!

Den tillfälliga saluhallen märktes vid demonteringen nämligen upp med massvis av röda skyltar. Dessa skyltar kan ses som en nyckel till projektets framgång. Genom dessa kunde hallen inte bara demonteras och återbyggas på ett effektivt vis. Utan även transporteras och mellanlagras i ett bergrum fram till återbyggandet startade. Helt med bibehållen kontroll över varje komponents roll och placering i byggnaden.

YouTube player

Återbruk i stort och smått

Även om hallen i stort har flyttats och fått ett nytt liv så har tyvärr inte allt en ny plats när man byter användningsområde för ett hus. Saluhallsutrustningen och andra inventarier såldes, och det som inte gick att sälja gick såklart till återvinning. Försäljningarna och skrotvärdet skänktes till Stockholms stadsmission. För att ytterligare minska miljöpåverkan så ställdes höga krav på logistiken. Hallens komponenter lastades om för att med drygt 30 stycken 24-metersbilar köras till Mölnlycke. Dessa tankades självklart med den förnybara dieseln HVO100. Ett bränsle som bidrar till 70-90% mindre CO2e-utsläpp

”Vissa projekt kommer närmare hjärtat än andra och Östermalms tillfälliga Saluhall är utan tvekan ett av dem som jag kommer bära med mig livet ut. Inte bara för att det är Sveriges största återbruksprojekt utan också utmaningarna, komplexiteten och erfarenheterna det inneburit. Men det jag kommer minnas med störst glädje är människorna som gjorde detta möjligt, Wallenstam, projektörer, alla underentreprenörer/ leverantörer och inte minst vår egen projektorganisation som tillsammans levererade ett resultat som jag tror överträffade allas förväntningar.”

Mattias Sand – Arbetschef Habitek

Från saluhall till padelhall

Även om hallen på utsidan är sig ganska lik så har mycket hänt. Den numera padelhallen har höjts med hela två meter och har försetts med en stödmur som följer den gamla topografin från Östermalmstorg. Men den största förändringen har såklart skett på insidan. Där ryms numera 6 padelbanor, restaurang, butik, konferens och en hel del annat. Ett helhetskoncept som i framtiden även är tänkt att kunna hantera skräddarsydda event.

Wallenstam köpte den tillfälliga saluhallen av Stockholms stad för att låta den bli en del av Wallenstams stadsutvecklingsprojekt Mölnlycke Fabriker. Att vi då efter vårt arbete med Östermalms Saluhall, Villa Dagmar och uppförandet av den tillfälliga saluhallen får förtroendet att demontera, och bygga upp den igen tycker vi är fantastiskt roligt. Vi känner oss även mycket stolta för att få vara med och förverkligat Wallenstams tankar och visioner kring padelhallen. Vi tror att vår återkommande inblandning i ”Östermalmsprojekten” visar på att de projekt vi gör, slutför vi med ett mycket gott slutresultat och med en genomtänkt strömlinjeformad process. Meriter som fått gehör i branschen.

Läs mer om Östermalmsprojekten här